EU - Úspory energie VOS

Název projektu:                       Úspory energie VOS

Registrační číslo projektu:     CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010566

 

Předmětem projektu je:

1.náhrada otvorových výplní- nová platová certifikovaná okna,

2.náhrada vrat- nová sekční vrata plastová,

3.náhrada dveří- nové plastové dveře,

4.stavební úpravy,

5.zateplení venkovní obálky.

Cílem projektu je: zvýšit kvalitu pracovního prostředí, tímto dojde ke snížení energetické náročnosti stávajícího řešení a zmírní se dopady na znečišťování ovzduší (snížení emisí CO2).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DŘÍVE:

NYNÍ: