VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Portfolio služeb

Provozní prohlídky

Zkontrolujeme Vám stav viditelných částí výtahu a ověříme správnou funkci za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti vašeho výtahového zařízení.

Odborné prohlídky

Prohlídneme a vyzkoušíme bezpečnostní prvky, komponenty a jiná zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu. Zkontrolujeme také vedení provozní dokumentace, způsobilost řidiče výtahu a zaškolení obsluhy.

Odborné zkoušky

Jedná se o celkové posouzení technického stavu výtahu, včetně elektrických zařízení výtahu, zkoušku bezpečnostních prvků a komponentů.

Inspekční prohlídky

Jedná se o kontrolu a posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení celkové bezpečnosti a úrovně zařízení. Tuto prohlídku provádí nezávislý inspekční orgán, který zjišťuje rizika spojená s užíváním výtahu dle platných norem. Pro všechna nalezená bezpečnostní rizika navrhneme opatření k jejich odstranění.

Čištění výtahu

Zajistíme vyčištění nepřístupných míst šachty výtahu včetně prohlubně a stropu kabiny.

Vyproštění osob

Zajistíme vyproštění osob z výtahu 24 hodin denně.